اردیبهشتی ها چه خصوصیاتی دارند؟

به گزارش اسلیم فا، در مطلب زیر تمام ویژگی های متولدین اردبیهشت، تفاهم با ماه های دیگر و همچنین ورزش مناسب آن ها را می خوانید.

اردیبهشتی ها چه خصوصیاتی دارند؟

به گزارش، اغلب افراد در طول زندگیشان حداقل یک بار بـه سراغ شناخت و اطلاع پیدا کردن از خصوصیات ماه تولدشان می فرایند تا مطمئن شوند این خصوصیاتی کـه دارند با انچه سایرین میگویند و نوشته اند یکسان اسـت.

عده ای از مردم هم این گفته ها و شنیده ها را برپایه وهم و خیال دانسته و صرفا از جهت سرگرمی بـه ان ها نگاه می کنند.

نیز از این باب وارد شده و قصد دارد تا مطالبی را درباره خصوصیات اخلاقی متولدین اردیبهشت ماه در اختیار شـما قرار دهد؛ پس با ما همراه باشید.

متولدین اردیبهشت افرادی هستند کـه بـه چیز های گرانقیمت و لوکس جذب می شوند. اگر چیزی نظر ان ها را بـه خود جلب نکند، امکان ندارد کـه بـه سمت اش فرایند، از این رو مکانی کـه برای ورزش خود انتخاب می کنند نیز باید در محیطی زیبا و لوکس باشد.

آن ها برای باشگاه های شیک و پیشرفته، پول زیادی میپردازند و ازین بابت نیز خوشنود و راضی هستند. درکنار آن ها، ورزش هایی، چون شنا یا رفتن بـه سونا میتواند برای متولدین این ماه مناسب باشد.

* ویلیام شکسپیر

* بالزاک

* کاترین کبیر

* گری کوپر

* الیور کرامول

* سالوادور دالی

* ملکه الیزابت دوم

* الا فیتز جرالد

* هنری فوندا

* زیگموید فروید

* ادری هپبورن

* برتراند راسل

* بارابرا استرایسند

* هیتلر

ماه اردیبهشت دومین ماه از منطقه البروج اسـت کـه نماد ثروت و چیزهاى مادى و زمینى اسـت. سرمایه گذاریهایى کـه در ارتباط با زمین انجام مى گیرند مانند سرمایه گذارى در املاک، باغبانىعلمى، صنعت الوار و چوب برى، معدن، نفت و کشاورزى، براى متولد اردیبهشت بسیار متناسب هستند.

طبق معمول متولد اردیبهشت از طریق این نوع سرمایه گذاری ها ثروتمند مى شوند.

متولد ماه اردیبهشت ترجیح میدهد محکم قدم بردارد و محکم حرف بزند. او مثل صخره های جبل الطارق پایدار اسـت. او هنوز نیاموخته اسـت کـه عشق را تجزیه و تحلیل کند و معنا و ارزش حقیقی ان را دریابد.

او باید محبت را لمس کند تا مطمئن باشد کـه محبت وجوددارد او داشتن را بـه وسیله لمس کردن اشیا و اطرافیان فرا می گیرد. برای او عشق یک غریزه اسـت.

فلّز وجود: مس

شخصیّت: ثابت

رنگ محبوب: آبی آسمانی

تأثیر پذیر

با سیاست

فکردهنده استراتژیک

اردیبهشت یعنی طفل شیرخوار طبیعت

نماد: گاو

عنصر وجود: خاک

شعار: من دارم

سنگ خوش یمن: یاقوت کبود

سیّاره: ونوس

خیلی قانع، صبور و آرام، پرتحمّل، عاشق مالکیّت، حسود، متعصّب، اهل اعتدال، با محبّت، خیلی قوی و سالم، عاشق عطر و بوی طبیعی، از تجربیات گذشته الهام میگیرد، واقعاْ وفادار، مخالف افراط، با سلیقه، خوشگل پسند، پول دوست، همیشه راضی، مصمّم، پرکار، سخاوتمند، مؤقّر و سنگین، فقط در مقابل حرف آرام رام می شود، اهل مادیّات، دنبال زندگی شیرین، مادّی گرا و سودجو، بـه هر کاری صورت واقعی می دهد، مخالف خشونت، با ثبات و پایدار، عاشق صلح و آرامش، صادق، مال جمع کن، اهل هنر، مخالف درگیری، اگر خشمگین شود طوفان به پا میکند، مستعد کشاورزی، هرکاری را بـه اتمام میرساند، رئیس فعّال و لایق، با همه کنار می آید، خود سر، نجیب، عاشق خانه و خانواده، عاشق طبیعت، عاشق رفتار ملایم، کمک رسان، دارای قلبی بزرگ، با صفا، مسلّط بـه نفس، دارای عزّت نفس، عاشق گل و زیبائی، بی تفاوت نسبت بـه دشمنان، میانه رو، رفیق و دوست بسیار شیرین، شیک پوش، علاقه مند بـه موسیقی، قدر شناس، مخالف عجله، دارای تحمّل زیاد، محتاط و مخالف اعتراض و انتقاد.

افرادی کـه دراین ماه بـه دنیا آمده اند، افراد تنبل و بی انگیزه ای هستند کـه دوست دارند مدام روی کاناپه یا تخت شان دراز بکشند و استراحت کنند. اردیبهشتی ها همچنین یکی از لجبازترین افراد هستند کـه حتی دوست ندارند خودشان را تغییر دهند.

دیر ناراحت میشود، اما اگر ناراحت شود دنیا را بـه هم می ریزد.

زن شوخ، سیاستمدار، فرمانبردار و خانه دار را بـه حد عبادت دوست دارد.

آرام، اهل عمل، حساس، محتاط اسـت، ولی اصلا رویائی نیست.

زود رنج و بد خشم اسـت، اما هرگز از خانه اش قهر نمیکند.

دست و دلباز، اما حسابگر اسـت و علاقه مند اسـت پسر داشته باشد.

متولدین این ماه افرادی خوشخو و خوشرو بوده عموماً مورد تجه دیگران هستند.

اینان افرادی خانواده دوست بوده استعداد انجام کار های عام المنفعه را دارند.

اغلب این افراد اهل هنر بوده ودر رشته های هنری می توانند استعداد خوبی از خود نشان دهند.

عموماً در زندگی ثروت خوبی بـه دست می آورند. درضمن اغلب سفر حج در طالع دارند. اینان عموماً افرادی گشادهرو و فهیم هستند.

اگر سستی نکنند، در زندگی بـه رفاه و موقعیت خوبی دست می یابند.

اینان تنوع طلب و گاه بهانهغگیر بوده اغلب از خویشان همسر اختیار می کنند؛ و گرچه بعضاً متمایل بـه چند زن هستند، اما باید یک زن اختیاز کنند. اینان دارای طبعی سرد و خشک بوده و عموماً در سنین 7-17 و 22 سالگی با خطر روبرو می شوند کـه اگر سلامت بگذرند، تا هشتاد سال عمر خواهند کرد.

همچنین انگشتر فیروزه با اینان سازگار اسـت. از لحاظ شغلی، خرید و فروش و تجارت و هر نوع معامله با آنان سازگار می باشد.

طبیعت را دوست دارد. مادری سخت گیر، همسری فداکار و کمک دهنده، عاشق موسیقی و ساز و آواز اسـت. از بسکمک جهات نمک رندگی محسوب میشود. دغلباز و ناپاک و اهل فلسفه بافی نیست.

در عشق بی پرواست. در شیک پوشی طرفدار سادگی اسـت، مخالف شتابزدگی اسـت و یک رگ لجبازی دارد.

متولدین زن این ماه اغلب کوتاه قد، پیوسته ابرو، خوش زبان، خودخور، زودرنج و گاهی خشن می باشند.

این زنان گرچه بـه ظاهر دنیا پرست تصور می شوند، اما اهل نیکی و احسان هستند و اغلب هرچه بـه دست بیاورند، از دست میدهند.

طبق معمولً دل وزبان این افراد یکی اسـت. اینان اغلب خواب های خوبی می بینند کـه اگر بتوانند ان ها را در بیداری بـه یاد بیاورند، تأثیر مثبتی از ان ها خواهند گرفت.

اینان نباید دروغ بگویند، زیرا آسیب خواهند دید.

متولدین زن این ماه اغلب از ناحیه سر بیمار می شوند. باید مراقب این عضو ازبدن باشند.

گرچه گاه دچار درد کمر می شوند کـه طبق معمولً از باد و قولنج می باشد.

این افراد با سه خطر در زندگی روبرو می شوند کـه اگر از ان بگذرد و نیز از سن شش سالگی عبور کنند، عمر طبیعی خواهند داشت.

اینان طبق معمولً در یکی از اعضاء بدن، خال یا نشانی دارند کـه نشان از بخت و اقبال آنهاست.

این زنان اغلب طالب لباس های سبز و آبی هستند. انگشتر یاقوت برای اینان بسیار مناسب اسـت.

تفاهم اردیبهشت ماهی ها:

انچه در رابطه متولدین فرودین و اردیبهشت بـه چشم می آید لجبازی اسـت، بـه همین دلیل اسـت کـه ان ها زوج های موفقی نخواهند بود. ان ها شخصیتی کاملا متفاوت از یک دیگر دارند.

فروردینی افراد شجاح و جسوری هستند کـه ماجراجویی را ترجیح می دهند در حالی کـه اردیبهشتی ها بـه دنبال ثبات اند. آن ها دوست دارند آرام یک جا بنشینند و اطراف را تماشا کنند کـه اصلا با روحیه فعال و خستگی ناپذیر فروردینی ها جور در نمی آید. شاید این دو بتوانند همکاران خوبی برای هم باشند، اما رابطه آن ها بـه عنوان یک زوج مدت زیادی دوام نخواهد آورد.

اردیبهشتی ها علاوه بر ان کـه نمیتوانند با فروردینی ها جور در آیند، با متولدین آذر هم بـه مشکل بر میخورند. آذری ها دوست دارند کـه مدام بـه بیرون از خانه و میهمانی بفرایند و از لحظه لحظه زندگی شان لذت ببرند در حالی کـه اردیبهشتی ها خانه و فضای آرام ان را ترجیح می دهند.

اردیبهشتی ها عاشق ثبات اند، ان ها دوست دارند کـه از جایگاه شان در رابطه ای کـه در ان بـه سر میبرند، آگاه باشند، در حالی کـه آذری ها عاشق بازی کردن اند. گرچه ان ها در کوتاه مدت ودر زمان های خوشگذرانی باهم شاد خواهند بود، اما آتش عشق شان مدت زیادی دوام نخواهد داشت. بهترین انتخاب برای اردیبهشتی ها متولدین ماه های تیر، اسفند و دی، کـه ان ها نیز بـه دنبال امنیت و آرامش اند، هستند.

منبع: تالاب

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتشار: 2 تیر 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: slimfa.ir شناسه مطلب: 1036

به "اردیبهشتی ها چه خصوصیاتی دارند؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اردیبهشتی ها چه خصوصیاتی دارند؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید