خانه اولی ها در کدام مناطق پایتخت آپارتمان های بهتری می توانند بیابند

به گزارش اسلیم فا، خبرنگاران: معاملات مسکن در 10 منطقه پایتخت طی ماه آذر با شکل متفاوت انجام شد.

خانه اولی ها در کدام مناطق پایتخت آپارتمان های بهتری می توانند بیابند

جهت دریافت خدمات هزینه بازسازی منزل با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. از طراحی پلن بازسازی تا اجرای جز به جز بازسازی منزل، ویلا و ساختمان اداری تخصص ماست.

به گزارش خبرنگارانجزئیات آخرین تغییر در حجم معاملات خرید و قیمت آپارتمان در 22 منطقه تهران نشان می دهد محله های میانی شهر مقصد تقاضای مصرفی شده؛ به طوری که خانه اولی های جست وجوگر در مناطق بالاتر و حتی پایین تر شهر به دو دلیل مناطق بین شمال و جنوب را انتخاب نموده اند. تحقیقات میدانی حاکی است نقدینگی بسیار محدود خانه اولی ها- کمتر از 500 میلیون تومان- باعث شده جغرافیای مشخصی از بازار مسکن تهران گزینه اصلی آنها شود. در این مناطق، کمترین رشد قیمت رخ داده است.

شرایط متفاوت 10 منطقه میانی شهر تهران در معاملات مسکن آذرماه منجر به شناسایی پناهگاه های جدید خانه اولی های پایتخت برای خرید واحدهای مسکونی شد. آنالیز های دنیای اقتصاد بر پایه آمارهای رسمی از شرایط بازار معاملات مسکن شهر تهران و اظهارات واسطه های ملکی پایتخت نشان می دهد بخشی از خانه اولی ها در آخرین ماه از فصل پاییز با مهاجرت به 10 مقصد جدید ملکی، منجر به شکل گیری شرایطی متفاوت در این مناطق به لحاظ حجم معاملات و همچنین تورم مسکن نسبت به سایر مناطق تهران شدند. میانه پایتخت در حالی آذرماه سال جاری به پناهگاه جدید خانه اولی ها تبدیل شد که به رغم آنکه حجم معاملات خرید مسکن در این مناطق بیش از سایر مناطق شهر تهران اعم از مناطق شمالی و جنوبی بود اما تورم ماهانه مسکن در آن به مراتب کمتر از دو گروه دیگر از مناطق ذکر شده به ثبت رسید. به این معنا که اگرچه حجم معاملات خرید مسکن در 10 منطقه 6 تا 8، مناطق 10 تا 13 و مناطق 17،21 و 22 نسبت به سایر مناطق شهر تهران با افزایش بیشتری در آذرماه در مقایسه با یک ماه قبل از آن - آبان ماه - همراه شد اما میانگین قیمت مسکن در این مناطق با رشد محسوس روبرو نشد؛ قیمت مسکن در عمده این مناطق در شرایط ثبات قیمت قرار داشت و حتی در بعضی از آنها فرایند ریزش قیمت مسکن ادامه یافت. این در حالی است که در بعضی مناطق شهر تهران به رغم رشد کمتر حجم معاملات خرید مسکن، تورم ماهانه دورقمی به ثبت رسید و میانگین قیمت مسکن در کل مناطق شهر تهران نیز در آذرماه در مقایسه با آبان 7/ 6 درصد رشد کرد. با این حال آنالیز بازار مسکن در 10 منطقه میانی پایتخت نشان می دهد تورم ماهانه این مناطق به طور متوسط در آذرماه برابر با 37/ 1درصد بوده است؛ این در حالی است که حجم معاملات خرید مسکن در میانه تهران، به طور میانگین رشد 155 درصدی داشته است. تورم ماهانه مسکن در مناطق شمالی تهران (5 منطقه اول پایتخت) معادل 9 درصد در آذرماه بوده است. در حالی که حجم معاملات خرید مسکن در این مناطق به طور متوسط 145 درصد رشد داشته است.

در مناطق جنوبی شهر تهران نیز تورم ماهانه 6 درصدی و رشد ماهانه 163 درصدی در حجم معاملات خرید آپارتمان در آذرماه رقم خورد. در کل مناطق شهر تهران، آذرماه سال جاری میانگین قیمت مسکن در مقایسه با آبان ماه 7/ 6 درصد رشد کرد و حجم معاملات خرید آپارتمان نیز در همه مناطق پایتخت به طور میانگین با افزایش 146 درصدی روبه رو شد. آمارها نشان می دهد به رغم آنکه حجم معاملات خرید مسکن در 10 منطقه میانی شهر تهران بیش از سایر مناطق و میانگین رشد حجم معاملات خرید مسکن در کل تهران افزایش داشته است اما تورم ماهانه مسکن در این مناطق از سایر مناطق و همچنین تورم ماهانه مسکن در پایتخت کمتر بوده است. مقایسه سطح تورم ماهانه مسکن در این 10 منطقه نشان می دهد شرایط قیمتی آذرماه میانه پایتخت را به نوعی می توان به ثبات قیمت تعبیر کرد به خصوص آنکه در بعضی از این مناطق تورم ماهانه منفی نیز تجربه شد. این موضوع موجب شد میانه پایتخت در مقایسه با سایر مناطق شهر تهران-مناطق شمالی و جنوبی- به خصوص به لحاظ تحولات قیمتی مسکن متفاوت از سایر مناطق ظاهر شود. تورم ماهانه مسکن در منطقه 6 شهر تهران در آذرماه منفی یک درصد، در منطقه 7 برابر با 8/ 3درصد،در منطقه 8 معادل 3 درصد،در منطقه 10 برابر با 3 درصد، در منطقه 11 معادل 8/ 4 درصد، در منطقه 12 معادل 4 درصد و در منطقه 13 معادل منفی 2 درصد به ثبت رسید. همچنین میانگین قیمت مسکن در منطقه 17 شهر تهران در آذرماه در مقایسه با آبان ماه تنها 6/ 3 درصد،در منطقه 21 معادل 5/ 0 درصد و در منطقه 22 حدود 2 درصد رشد کرد. آنالیز ها و تحقیقات میدانی دنیای اقتصاد برای پاسخ به دلیل ایجاد شرایط متفاوت در بازار مسکن میانه شهر تهران درمقایسه با سایر مناطق تهران در آذرماه نشان می دهد دست کم بنا بر چهار دلیل عمده،به رغم آنکه حجم معاملات خرید مسکن در 10 منطقه میانی شهر تهران در مقایسه با میانگین کل پایتخت و همچنین سایر مناطق با رشد بیشتری روبرو شده است اما تورم ماهانه مسکن در این مناطق به مراتب کمتر از سایر مناطق بوده است. به طوری که می توان شرایط قیمتی در این مناطق را به طور کلی به عنوان شرایط ثبات قیمتی تعبیر کرد. چرا که در این مناطق به رغم رشد قابل توجه قیمت مسکن در سایر مناطق شهر تهران، میانگین قیمت مسکن با رشد محسوس روبرو نشد. 10 منطقه میانی شهر تهران در حالی آذرماه سال جاری به پناهگاه جدید خانه اولی ها تبدیل شد که بخش قابل توجهی از خانه اولی های متقاضی مسکن در این مناطق از مناطق مصرفی نیمه شمالی تهران(به خصوص مناطق 4 و 5) و حتی مناطق جنوبی به این مناطق مهاجرت کردند.

در واقع جنس خریدهای مسکن در آذرماه در این مناطق به عنوان یکی از اصلی ترین دلایل رشد حجم معاملات خرید مسکن در آنها به رغم عدم افزایش محسوس سطح قیمت ها در این 10 منطقه، قابل شناسایی است.در واقع جنس خریدهای مسکن در این مناطق موجب شد که موج تورم آذرماه به این مناطق اصابت نکند و این مناطق از موج تورم ملکی آذرماه در امان بمانند. علت دیگر این موضوع به پایین بودن سطح نقدینگی متقاضیان و خریداران مسکن این مناطق مربوط می شود. میانگین سطح نقدینگی متقاضیان خانه اولی در این مناطق بنا بر اعلام واسطه های ملکی در بازه 400 تا 700میلیون تومان قرار گرفته است. در واقع پایین بودن سطح نقدینگی و ضعف قدرت خرید، منجر به مهاجرت متقاضیان مصرفی به خصوص خانه اولی ها به میانه پایتخت شده است. عمده این خانه اولی ها افرادی هستند که ابتدا تصور می کردند قادر خواهند بود در مناطق مصرفی نیمه شمالی تهران همچون مناطق 4 و 5 اقدام به خرید آپارتمان نمایند اما به دلیل کمبود نقدینگی پیروز به خرید مسکن در این مناطق نشده وبه پناهگاه های جدید مهاجرت نموده اند. این در حالی است که میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در 10 منطقه میانی شهر تهران به طور متوسط حول و حوش 10 میلیون است و در بعضی از این مناطق به حدود 8 میلیون تومان نیز می رسد. بنابراین این مناطق میانی را می توان به عنوان مقاصد جدید خانه اولی های متقاضی خرید مسکن معرفی کرد که با نقدینگی پایین اقدام به خرید آپارتمان در آذرماه نموده اند. سومین دلیل در امان ماندن میانه شهر تهران از تورم ملکی آذرماه به افزایش قابل توجه تعداد فایل های فروش مسکن مناسب برای خریدهای خانه اولی ها در این مناطق در ماه های اخیر برمی شود. تحقیقات میدانی نشان می دهد در ماه های گذشته که بازار معاملات مسکن در حالت رکود قرار داشت و سطح معاملات خرید مسکن به زیر کف رکود سقوط نموده بود تعداد فایل های فروش و فروشنده های مسکن در بازار مسکن این مناطق که در واقع بورس خرید وفروش آپارتمان های ریزمتراژ و کوچک متراژ (آپارتمان های ارزان قیمت مورد تقاضای خانه اولی ها) نیز محسوب می شود، افزایش یافت.

افزایش تعداد فایل های فروش و انباشت آنها در ماه های رکود سنگین معاملات مسکن موجب شد به رغم افزایش قابل توجه تقاضای خرید مسکن در این مناطق در آذرماه، به دلیل عدم کمبود عرضه و پشتیبانی عرضه از تقاضای حاضر در بازار، سطح قیمت ها با رشد محسوس روبرو نشود. دلیل چهارم به سهم بالای معاملات خرید واحدهای مسکونی با عمربنای بالا از کل معاملات مسکن در این 10 منطقه میانی شهر تهران مربوط می شود.تحقیقات میدانی دنیای اقتصاد نشان می دهد سهم معاملات خرید آپارتمان های با عمر بنای بیش از 10سال در این مناطق در مقایسه با سایر گروه های سنی- آپارتمان های نوساز و کم سن- در آذرماه قابل توجه بوده است.بخشی از این موضوع به بافت سنی واحدهای مسکونی واقع در این مناطق مربوط می شود.نسبت واحدهای مسکونی با عمربنای بالا در این مناطق در مقایسه با آپارتمان های نوساز و کم سن و سال قابل توجه است.از سوی دیگر به دلیل فاصله قابل توجه قیمت واحدهای نوساز با واحدهای چند ساله و مسن، تمایل خریداران و خانه اولی ها به خرید آپارتمان های با عمر بنای بیشتر در این مناطق بیشتر بوده است. همین عامل موجب شده است به رغم افزایش قابل توجه حجم معاملات خرید مسکن در این مناطق،عملا به طور میانگین شرایط ثبات قیمتی درمیانه تهران تجربه شود وتورم ماهانه محسوس در این مناطق بر خلاف سایر مناطق پایتخت رقم نخورد. واسطه های معاملات مسکن در این مناطق به دنیای اقتصاد اعلام کردند: به رغم افت قیمت مسکن در شهر تهران در ماه های قبل، تورم مصالح ساختمانی همچنان ادامه داشت و به همین دلیل در حالی که سطح میانگین قیمت مسکن کاهش می یافت اما عملا این ریزش قیمت به دلیل هزینه بالای ساخت وساز و تورم مصالح ساختمانی در میان واحدهای مسکونی نوساز کمتر مشاهده شد. به همین دلیل اختلاف و فاصله قیمت بین واحدهای مسکونی مسن و نوساز افزایش یافت و عمده متقاضیان خرید مسکن که با محدودیت نقدینگی روبفرایند برای خرید مسکن در این مناطق به بازار آپارتمان های چندساله ومسن ورود کردند و حجم معاملات خرید این گروه از واحدهای مسکونی نیز افزایش یافت، در عین حال که به دلیل مناسب تر بودن سطح قیمت فروش این واحدها تورم ماهانه مسکن در مناطق میانی پایتخت در سطح پایین تری نسبت به سایر مناطق رقم خورد. آنالیز ها نشان می دهد در آذرماه، موج تورم ماهانه ملکی بعد از سه ماه نامتوالی ریزش قیمت و ثبات در مناطق شمالی شهر تهران بیشترین اثرگذاری را داشت.

میانگین قیمت مسکن در منطقه یک شهر تهران در آذرماه در مقایسه با آبان ماه 5/ 23 درصد افزایش یافت که بیشترین میزان تورم ماهانه مسکن در میان سایر مناطق شهر تهران محسوب می شود. تورم ملکی آذرماه که بیشترین سطح اثرگذاری خود را ابتدا در مناطق شمالی تهران و سپس در مناطق جنوبی برجا گذاشت اما دامنه اثرگذاری آن در مناطق میانه پایتخت به میزان قابل توجهی کمتر بود، سطح میانگین قیمت مسکن در شهر تهران را به سطح میانگین قیمت مسکن در مقطع زمانی خاتمه بهار و ابتدای تابستان سال جاری نزدیک کرد و منجر به بازگشت سطح متوسط قیمت مسکن در آخرین ماه از فصل پاییز به مقطع زمانی خرداد و تیرماه سال جاری شد. همچنین شرایط متفاوت بازار مسکن شهر تهران در آذرماه به لحاظ رشد حجم معاملات خرید مسکن موجب شد تعداد معاملات خرید مسکن که در ماه های گذشته به زیر خط رکود سقوط نموده بود، از کف رکود-حداقل 7 هزار معامله خرید مسکن در ماه-بالاتر رود. در این ماه بیش از 8 هزار فقره معامله خرید مسکن در شهر تهران به ثبت رسید وبازار از ابررکود معاملاتی خارج شد. علاوه بر آنچه به عنوان دلایل اصلی افزایش حجم معاملات خرید مسکن در شهر تهران در آذرماه سال جاری عنوان شد واسطه های معاملات مسکن در کل مناطق شهر تهران به دنیای اقتصاد اعلام کردند بخشی از این رشد معاملاتی مربوط به ورود زودهنگام بازار معاملات مسکن به مقطع زمانی شب عید است. مقطع زمانی شب عید معاملات مسکن معمولادر هر سال از نیمه زمستان شروع می شود اما بنا بر اعلام واسطه ها به دلیل بروز رکود سنگین و انباشته شدن تقاضای خرید مسکن در ماه های اخیر، شب عید بازار معاملات مسکن سال جاری زودتر از سال های قبل شروع شده است.بنابراین بخشی از افزایش حجم معاملات خرید مسکن در آذرماه نیز به جنب وجوش معاملاتی شب عید مربوط می شود. آنالیز ها نشان می دهد بیشترین میزان افزایش حجم معاملات مسکن در آذرماه در مقایسه با آبان ماه مربوط به منطقه 19 شهر تهران با رشد 230 درصدی حجم معاملات خرید مسکن است. بعد از منطقه 19، منطقه 13 با رشد 220 درصدی،منطقه 22 با رشد 185 درصدی و منطقه 20 با رشد 181 درصدی در رتبه های بعدی بیشترین میزان افزایش حجم معاملات خرید مسکن در آذرماه قرار دارند. بیشترین میزان تورم ماهانه مسکن در میان مناطق شهر تهران نیز مربوط به منطقه یک با رشد 5/ 23 درصدی،منطقه 16 با تورم 17 درصدی،منطقه 19 با تورم 12 درصدی و منطقه 5 با تورم 9 درصدی است.

این مطلب برایم مفید است

منبع: اقتصادنیوز
انتشار: 20 بهمن 1398 بروزرسانی: 28 شهریور 1400 گردآورنده: slimfa.ir شناسه مطلب: 734

به "خانه اولی ها در کدام مناطق پایتخت آپارتمان های بهتری می توانند بیابند" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خانه اولی ها در کدام مناطق پایتخت آپارتمان های بهتری می توانند بیابند"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید