روزهای مثبت شاخص در معاملات این هفته بازار

به گزارش اسلیم فا، تهران (پانا) - شاخص کل بورس این هفته روزهای مثبتی را از سرگذراند و از روز نخست معاملات این هفته مثبت بود و تنها در روز چهارشنبه با اصلاح جزئی روبرو شد. شاخص بورس در جریان معاملات روز چهارشنبه بازار سرمایه با ثبت افت ناچیز 2693واحدی، در ارتفاع یک میلیون و 470هزار واحد قرار گرفت.

روزهای مثبت شاخص در معاملات این هفته بازار

در هفته جاری معاملات صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم آغاز شد.صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم، در اجرای ماده 28 و بند 6 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر 1384 و ماده 2 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب آذر 88 با مجوز این سازمان نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران، به عنوان نهاد مالی ثبت شده است.

این صندوق سرمایه گذاری مجاز است از تاریخ صدور این مجوز(9 آذر 99) با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و در چارچوب اساسنامه مصوب خود به عنوان یک نهاد مالی - صندوق سرمایه گذاری فعالیت کند.

مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران با صدور اطلاعیه ای با اشاره به آغاز معامله واحدهای صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم گفت: مدیر صندوق از 5 درصد از منابع نقد باقی مانده جهت انجام فعالیت بازارگردانی در قالب بازخرید واحدها به نام صندوق استفاده خواهد کرد.

رشد 23 هزار واحدی شاخص در روز نخست معاملات این هفته

شاخص بورس در جریان معاملات روز شنبه 8 آذر 99 بازار سرمایه با ثبت رشد 23هزار و 548واحدی، در ارتفاع یک میلیون و 390هزار واحد قرار گرفت.

در جریان دادوستدهای روز شنبه 8 آذر بازار سرمایه بیش از 18میلیارد و 232میلیون سهم و حق تقدم به ارزشی بالغ بر 16هزار و 633میلیارد تومان در بیش از یک میلیون و 832هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 23هزار و 548واحدی در ارتفاع یک میلیون و 390هزار و 797واحد قرار گرفت.

بیشترین اثر مثبت بر دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای معاملاتی صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان و ملی صنایع مس ایران شد و در مقابل شرکت های ایران خودرو، سایپا و بانک صادرات ایران با افت خود مانع افزایش بیشتر نماگر بازار سهام شدند.

شاخص های اصلی بازار سرمایه هم روزی مثبت را پشت سر گذاشتند؛ به طوری که شاخص قیمت (وزنی ارزشی) 6158واحد، کل (هم وزن) 6399واحد، قیمت (هم وزن) 4190واحد، آزاد شناور 22388واحد و شاخص های بازار اول و دوم 11891 و 67076 واحد رشد کردند.

بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 3میلیارد و 701میلیون ورقه به ارزش 6هزار و 51میلیارد تومان در 791هزار نوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) 371واحد رشد کرد و در ارتفاع 17هزار و 322واحد قرار گرفت.

بیشترین اثر مثبت بر شاخص فرابورس به نام نمادهای معاملاتی بیمه پاسارگاد، پلیمر آریا ساسول پتروشیمی زاگرس شد و در مقابل شرکت های فرابورس ایران، گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و اعتباری ملل بیشترین اثر منفی را بر این شاخص به نام خود ثبت کردند.

ثبت رشد 36هزار واحدی شاخص بورس در معاملات روز یک شنبه

شاخص بورس در جریان معاملات روز یک شنبه 9 آذر 99 بازار سرمایه با ثبت رشد 36هزار و 427واحدی، در ارتفاع یک میلیون و 427هزار واحد قرار گرفت.

در جریان دادوستدهای روز یک شنبه 9 آذر 99 بازار سرمایه بیش از 16میلیارد و 478میلیون سهم و حق تقدم به ارزشی بالغ بر 16هزار و 22میلیارد تومان در بیش از یک میلیون و 757هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 36هزار و 427واحدی در ارتفاع یک میلیون و 427هزار و 199واحد قرار گرفت.

بیشترین اثر مثبت بر دماسنج بازار سهام در روز یک شنبه 9 آذر 99 به نام نمادهای معاملاتی صنایع پتروشیمی خلیج فارس، سرمایه گذاری تامین اجتماعی و سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین شد و در مقابل شرکت های بانک صادرات ایران، بانک پارسیان و سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه با افت خود مانع افزایش بیشتر نماگر بازار سهام شدند.

شاخص های اصلی بازار سرمایه هم روزی مثبت را پشت سر گذاشتند؛ به طوری که شاخص قیمت (وزنی ارزشی) 9526واحد، کل (هم وزن) 9305واحد، قیمت (هم وزن) 6093واحد، آزاد شناور 35994واحد و شاخص های بازار اول و دوم 21885 و 91037 واحد رشد کردند.

در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 3میلیارد و 520میلیون ورقه به ارزش 5هزار و 850میلیارد تومان در 809هزار نوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) 512واحد رشد کرد و در ارتفاع 17هزار و 836واحد قرار گرفت.

بیشترین اثر مثبت بر شاخص فرابورس به نام نمادهای معاملاتی پتروشمی مارون، بیمه پاسارگاد و پلیمر آریا ساسول شد و در مقابل شرکت های دامداری تلیسه نمونه، کشت و دام قیام اصفهان و کشاورزی و دامپروری بینالود بیشترین اثر منفی را بر این شاخص به نام خود ثبت کردند.

رشد 38 هزار واحدی شاخص بورس در معاملات روز دوشنبه

شاخص بورس در جریان معاملات روز دوشنبه 10 آذر 99 بازار سرمایه با ثبت رشد 38هزار و 656واحدی، در ارتفاع یک میلیون و 465هزار واحد قرار گرفت.

در جریان دادوستدهای روز دوشنبه 10 آذر 99 بازار سرمایه بیش از 16میلیارد و 478میلیون سهم و حق تقدم به ارزشی بالغ بر 16هزار و 22میلیارد تومان در بیش از یک میلیون و 757هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 36هزار و 427واحدی در ارتفاع یک میلیون و 427هزار و 199واحد قرار گرفت.

بیشترین اثر مثبت بر دماسنج بازار سهام در روز دوشنبه به نام نمادهای معاملاتی صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان و سرمایه گذاری تامین اجتماعی شد و در مقابل شرکت های سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی، خدمات انفورماتیک و قند اصفهان با افت خود مانع افزایش بیشتر نماگر بازار سهام شدند.

شاخص های اصلی بازار سرمایه هم روزی مثبت را پشت سر گذاشتند؛ به طوری که شاخص قیمت (وزنی ارزشی) 10109واحد، کل (هم وزن) 6942واحد، قیمت (هم وزن) 4545واحد، آزاد شناور 43293واحد و شاخص های بازار اول و دوم 30165 و 71323 واحد رشد کردند.

در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 3میلیارد و 200میلیون ورقه به ارزش 5هزار و 982میلیارد تومان در 900هزار نوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) 425واحد رشد کرد و در ارتفاع 18هزار و 261واحد قرار گرفت.

بیشترین اثر مثبت بر شاخص فرابورس به نام نمادهای معاملاتی پتروشمی مارون، بیمه پاسارگاد و سرمایه گذاری صبا تامین شد و در مقابل شرکت های نیروگاه زاگرس کوثر، دامداری تلیسه نمونه و پخش البرز بیشترین اثر منفی را بر این شاخص به نام خود ثبت کردند.

شاخص بورس 7 هزار واحد رشد کرد

شاخص بورس در جریان معاملات روز سه شنبه 11 آذر 99 بازار سرمایه با ثبت رشد 7هزار و 730واحدی، در ارتفاع یک میلیون و 473هزار واحد قرار گرفت.

در جریان دادوستدهای روز سه شنبه 11 آذر 99 بازار سرمایه بیش از 113میلیارد و 746میلیون سهم و حق تقدم به ارزشی بالغ بر 16هزار و 229میلیارد تومان در بیش از 2 میلیون و 52هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 7هزار و 730واحدی در ارتفاع یک میلیون و 473هزار و 706واحد قرار گرفت.

بیشترین اثر مثبت بر دماسنج بازار سهام در روز سه شنبه به نام نمادهای معاملاتی سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، صنایع پتروشیمی خلیج فارس و پالایش نفت اصفهان شد و در مقابل شرکت های سرمایه گذاری تامین اجتماعی، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و ایران خودرو با افت خود مانع افزایش بیشتر نماگر بازار سهام شدند.

شاخص های اصلی بازار سرمایه هم روزی مثبت را پشت سر گذاشتند؛ به طوری که شاخص قیمت (وزنی ارزشی) 2020واحد، کل (هم وزن) 2102واحد، قیمت (هم وزن) 1376واحد، آزاد شناور 11439واحد و شاخص های بازار اول و دوم 9088 و 3423 واحد رشد کردند.

در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 4میلیارد و 175میلیون ورقه به ارزش 7هزار و 417میلیارد تومان در یک میلیون و 15هزار نوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) 107واحد رشد کرد و در ارتفاع 18هزار و 369واحد قرار گرفت.

بیشترین اثر مثبت بر شاخص فرابورس به نام نمادهای معاملاتی پتروشیمی تندگویان، ذوب آهن اصفهان و سرمایه گذاری صبا تامین شد و در مقابل شرکت های پتروشیمی مارون، سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات و مدیریت انرژی امید تابان هور بیشترین اثر منفی را بر این شاخص به نام خود ثبت کردند.

اصلاح ناچیز شاخص بورس در آخرین روز معاملاتی هفته

شاخص بورس در جریان معاملات روز چهارشنبه 12 آذر 99 بازار سرمایه با ثبت افت ناچیز 2693واحدی، در ارتفاع یک میلیون و 470هزار واحد قرار گرفت.

در جریان دادوستدهای روز چهارشنبه 12 آذر 99 بازار سرمایه بیش از 14میلیارد و 584میلیون سهم و حق تقدم به ارزشی بالغ بر 15هزار و 828میلیارد تومان در بیش از 2 میلیون و 307هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت 2693واحدی در ارتفاع یک میلیون و 470هزار و 973واحد قرار گرفت.

بیشترین اثر منفی بر دماسنج بازار سهام در روز چهارشنبه به نام نمادهای معاملاتی بانک ملت، معدنی و صنعت یگل گهر و پالایش نفت اصفهان شد و در مقابل شرکت های سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، مخابرات ایران و بانک پارسیان با افت خود مانع افزایش بیشتر نماگر بازار سهام شدند.

بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 3میلیارد و 877میلیون ورقه به ارزش 15هزار و 474میلیارد تومان در یک میلیون و 326هزار نوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) 96واحد رشد کرد و در ارتفاع 18هزار و 465واحد قرار گرفت.

بیشترین اثر مثبت بر شاخص فرابورس به نام نمادهای معاملاتی صنعتی مینو، ذوب آهن اصفهان و سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات شد و در مقابل شرکت های پالایش نفت لاوان، نیروگاه زاگرس و پالایش نفت شیراز بیشترین اثر منفی را بر این شاخص به نام خود ثبت کردند.

منبع: خبرگزاری پانا
انتشار: 14 دی 1399 بروزرسانی: 14 دی 1399 گردآورنده: slimfa.ir شناسه مطلب: 1429

به "روزهای مثبت شاخص در معاملات این هفته بازار" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "روزهای مثبت شاخص در معاملات این هفته بازار"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید