خبرنگاران نایب رییس اتاق ایران: رشد اقتصادی جهان به دلیل کرونا کند شده است

به گزارش اسلیم فا، خرم آباد - خبرنگاران - نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: سازمان های بین المللی پیش بینی می کنند که رشد اقتصاد جهانی در سال 2020 میلادی به دلیل شیوع کرونا کند شود و از این رو کرونا برای بسیاری از کشورهای جهان یک مصیبت بزرگ اقتصادی به شمار می آید.

خبرنگاران نایب رییس اتاق ایران: رشد اقتصادی جهان به دلیل کرونا کند شده است

حسین سلاح ورزی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با برشمردن پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا بر دنیا اضافه کرد: همانطور که پیش بینی نهادهای معتبر دنیای مثل صندوق بین المللی پول بانک دنیای، داووس، سازمان بین المللی کار و فائو و سازمان تجارت دنیای نشان می دهد اقتصاد دنیا به جای رشد سه درصدی در سال 2020 با رشد منفی سه درصد روبرو خواهد شد.

وی گفت: به نظر می رسد با بیکار شدن شمار قابل اعتنایی از شاغلان به دلیل شیوع ویروس کرونا، بر شمار بیکاران اضافه کرده خواهد شد بنابراین در سطح ملی و دنیای شاهد رشد نرخ بیکاری به دلیل کاهش سرمایه گذاری های جدید اقتصادی خواهیم بود.

نایب رییس اتاق ایران اضافه کرد: در سطحی دیگر و با توجه به کاهش تقاضای کل در اقتصاد می توان تصور کرد رکود و تورم نیز افزایش یابد که این موضوع بر کاهش صادرات و واردات اثرگذار است.

آسیب پذیری خدمات درون شهری و کسب و کارهای کوچک و متوسط

رییس اتاق بازرگانی لرستان همچنین در خصوص آثار شیوع این ویروس بر این استان گفت: گسترش این ویروس پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مشابهی بر جوامع مختلف داشته است؛ برای نمونه در پهنه استان لرستان کسب و کارهای متعددی در رشته های گوناگون دچار مشکل شده اند که اثر آن بر خدمات درون شهری و کسب وکارهای کوچک و متوسط بیشتر است.

سلاح ورزی در ادامه اضافه کرد: از نظر رفتارهای اجتماعی و فرهنگی نیز شیوع این بیماری در لرستان همانند سایر استانها موجب اجتناب از برپایی سنت های نهادینه شده و کاهش چشمگیر رفت و آمدهای خانوادگی و مناسبات اجتماعی را به دنبال داشته است.

وی شرح داد: به لحاظ سیاسی نیز شهروندان استان لرستان همانند شهروندان سایر نقاط ایران با وسواس و دقت به رفتار و گفتارهای مردان حکومت و نیز تصمیم های آنها چشم دوخته و داوری های متفاوتی نیز وجود دارد و ایرانیان در این داستان نوعی راستی آزمایی درباره کارآمدی نهادهای اداره کننده جامعه را نیز در دستور کار دارند.

نایب رییس اتاق ایران با اشاره به برخی تغییرات حاصل از شیوع کرونا اضافه کرد: جوامع انسانی، دهه های قبل دچار مصیبتی در سطح مصیبت فعلی در اندازه و گستردگی کل دنیا نشده بودند، چندین دهه رشد اقتصادی، افزایش ثروت و رفاه را تجربه و با توجه به پیشرفت دانش در پزشکی وفناوری با سرمستی زندگی می کردند.

سلاح ورزی ادامه داد: ویروس کرونا همه سرزمین ها را در یک دوره کوتاه با نوعی فلج ذهنی و اقتصادی روبرو کرد و بشر دریافت نمی توان برای همیشه بدون آینده نگری محتاطانه زندگی کرد که این اتفاق، یعنی بدبینی نسبی آدمیان به زندگی و تردید در رفتارهای قدیمی و مرسوم، شاید ماندگارترین پیامد بر ذهنیت آدمی و جامعه های انسانی است.

وی گفت: علاوه بر این سردرگمی، سیاستمداران برای بیرون بردن کشور و مردم جامعه خود در یک دوره کوتاه مدت به نوعی ملی گرایی دامن زدند که این نیز می تواند به پیامدی ماندگارتر تبدیل شود و از طرفی به نظر می رسد تبلیغات برای ناتوان نشان دان اقتصاد آزاد نیز شاید برای یک دوره ای ماندگار شود.

وی بیان کرد: این ویروس می تواند دغدغه ای ایجاد کند که شهروندان و حکمرانان همیشه در انتظار یک ویروس جدید باشند که این نوع تفکر، اجتناب از خوش بینی مفرط ایجاد خواهد کرد که تمامی این پیامدها بررفتار و تصمیم های اقتصادی و فعالیتهای اجتماعی موثر خواهد بود.

ضرورت تغییر سیاست ها برای همزیستی بهتر با کرونا

نایب رییس اتاق ایران گفت: با فرض طولانی تر شدن کرونا وبرای داشتن همزیستی بهتر با این ویروس، باید دید دنیای امروز با این پدیده چگونه مقابله خواهد کرد، آیا شدت تخریب ذهنی و عملی این ویروس افزایشی یا کاهشی است و تکلیف کشف واکسن آن چه می شود.

سلاح ورزی شرح داد: با فرض اینکه شدت تخریب این ویروس بر اقتصادهای دنیا برای یک دوره بلند مدت همین باشد تردیدی نیست که تولید وتوزیع مواد غذایی و تولیدات بهداشتی و پزشکی در همه کشورها دراولویت قرار می گیرد و ایران نیز راهی جز پیمودن این راه نخواهد داشت.

وی اضافه کرد: پیشنهاد این است با شناسایی کامل اینده باید گامهای بلندی برای ماندگاری جامعه ایرانی در مسیرهای گوناگون سیاست داخلی، سیاست خارجی و سیاستهای اقتصادی برداشت.

وی تاکید کرد: باید در نقش و رفتارهای نهادهای حکمرانی درایران تغییرات چشمگیری پدیدار شود که البته نمی توان با قاطعیت دراین باره داوری کرد.

نایب رییس اتاق ایران گفت: شکل وماهیت اقتصاد ایران در آینده به این بستگی دارد که از آزمایش بزرگ مقابله با ویروس کرونا برنده بیرون آمده ایم یا بازنده، واقعیت این است اگر روال این باشد که اکنون می بینیم نباید به تغییرات بزرگ و برپایه برنامه ریزی کار آمد چشم دوخت، باید دید که چگونه و با کدام و میزان شتاب به صورت انفعالی برخورد خواهیم کرد.

سلاح ورزی ادامه داد: به این معنا که روش های حکمرانی با دگرگونی ژرفی روبرو نمی شود و به این ترتیب ایران پس از کرونا جز برخی تغییرات گریز ناپذیر در سطح خانواده و بنگاهها با تغییر جدی روبرو نخواهد شد.

وی اضافه کرد: بنابراین پاسخ به پرسش تفاوت اقتصاد ایران پیش و پس از کرونا نیز مشروط به این است که در سیاست داخلی و سیاست خارجی اگر تغییرات قابل اعتنا و مثبتی رخ دهد می توان امید وار بود اینده اقتصادی نیز متفاوت خواهد شد، برخی بیم آن را دارند که اقتصادایران از نظر ماهیت و سیاستگذاری بر روال قبل پایدار باقی بماند و فقط اندازه و ابعاد آن کوچک شود و در نتیجه شاهد گسترش فقر و نابرابری باشیم.

نایب رییس اتاق ایران در خصوص تفاوت اقتصاد دنیای پیش و پس از کرونا نیز گفت: آنگونه که اکنون از زبان سیاستمداران، اندیشمندان، فیلسوفان و اقتصاددانان می شنویم یا از نوشته های آنها بر می اید ابعاد گسترده ویروس کرونا به هر حال دنیای آینده را با تحولات ذهنی و عینی قابل ملاحظه ای روبرو خواهد کرد که البته بستگی دارد امروز چگونه با این ویروس مقابله می شود.

سلاح ورزی گفت: اگر در این نبرد نابرابر انسان با سرعت به ویروس غلبه کند شاید نباید انتظار داشت تحولات ژرفی بر ابعاد، شکل وماهیت اینده برجای بگذارد، اما اگر این داستان ادامه دار باشد، بر میزان رنج و درد کشورها و انسانها بیفزاید و اقتصاد را با شدت بیشتر تخریب کند باید منتظر بود دنیای آینده چیز دیگری باشد بنابراین نمی توان با قاطعیت نظر داد و باید به صورت نسبی به مساله نگاه کرد.

وی گفت: در مجموع باید با گذشت زمان، ابعاد واقعی فاجعه را که معلوم نیست با وضوح بیشتر ببینیم چراکه در اینصورت می توان پیش بینی هایی کرد و راه چاره هایی را نشان داد.

وی ادامه داد: به نظر می رسد سناریو سازی های گوناگونی بافرض های گوناگون می توان ساخت که بدبینانه ترین سناریو این است ویروس کرونا هرگز ضعیف نشود و انسان را در چنگال خود نگه دارد که دراین صورت باید دنبال اولویت بندی فعالیت های اقتصادی براساس نیازهای واقعی بود و ممکن است شکل زندگی چیز دیگری باشد.

به گفته نایب رییس اتاق ایران فرض بهترین سناریو نیز این است که این ویروس در چند ماه آینده مغلوب انسان شود و اقتصاد با یک تاخیر یک یا 2ساله و برخی تفاوت ها روی ریل سابق قرار گیرد.

منبع: ایرنا
انتشار: 18 مرداد 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: slimfa.ir شناسه مطلب: 1123

به "خبرنگاران نایب رییس اتاق ایران: رشد اقتصادی جهان به دلیل کرونا کند شده است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خبرنگاران نایب رییس اتاق ایران: رشد اقتصادی جهان به دلیل کرونا کند شده است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید